GÜNCEL

Evlilik kredisi devlet destekli 20182017 yılında da devlet tarafından verilen evlilik desteği ve çeyiz hesabı uygulaması devam ediyor. Yeni ve ilk kez evlenenler, yuva kurmak isteyenler ve evlenmeyi düşünenler için devlet destekli evlilik kredilerinden bahsedeceğiz. Devlet, sosyal yaşamı destekleme adına, tüm vatandaşlarına evlilik kredisi vererek, evlenmeyi teşvik etmeye, sosyal hayatı desteklemeyi amaçlamaktadır.  Bakanlıklar bünyesinde yapılmakta olan bu çalışmalar sonucunda birçok yenilik ortaya çıkmaktadır. Sosyal yaşamı destekleme adına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından devlet destekli evlilik kredisi ortaya atılmıştır. Buna göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirlediği standartlara uyan ve Evlilik kredisi devlet destekli başvurusunda bulunan herkese devlet destekli evlilik kredisi verilmektedir.

Devlet destekli evlilik kredisi yılında başvuruda bulunabilmek ve krediden faydalanabilmek için bazı şartlar öne sürülmüştür. Bu şartlar şöyledir;

  • Evlenmeyi düşünen çiftler 18-24 yaş arasında olmalıdır.
  • Devlet Destekli Evlilik kredisinden faydalanacak olan kişiler TCK. da yer almakta olan ağır suçlardan herhangi birinden ceza almamış olmalıdır.
  • Evlenecek çiftlerin maddi durumları evlenmelerine imkan tanımamaktadır.

Bu şartlarda olan tüm vatandaşlar evlilik kredisine başvurusu yapabilir ve evlenmek için devlet desteğinden faydalanabilir.

Devlet çeyiz katkısı miktarı ne kadar?

Yukarıda anlatılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirtilen şartlara haiz olan her çift faizsiz olarak 1 yıl geri ödemesiz 10.000 TL. devlet destekli evlilik kredisinden yararlanabilir. Devlet destekli evlilik kredisinin geri ödeme süresi 4 yıldır. Ayrıca bu krediden yararlanıp, evliliğini gerçekleştirip, evlendikleri ilk yıl çocukları olan aileler bahse konu devlet destekli evlilik kredisini 1 yıl öteleyebileceklerdir. Alınan kredi 24 eşit taksitle geri ödenecektir.

DEVLET DESTEKLİ ÇEYİZ YARDIMI ALABİLMEK İÇİN ŞARTLAR

1- 27 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor.
2- Bankada, TL cinsinden bir çeyiz hesabı açmak gerekiyor.
3- Bankada açılan hesaba Devlet 5 bin lira katkıda bulunacak.
4- 5 bin liralık katkı sadece ilk evlilikte ve tek seferde verilecek. Hesaba yatırılan tutarlar, asgari süre bu hesapta kalacak. Bu süre Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenecek.
5- Çeyiz hesabı sözleşmesinin detayları, hak ediş süreleri, Devlet katkısı oranı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenecek.

Hemen hemen tüm bankaların evlilik kredisi mevcuttur. Yapılan son düzenleme ile beraber, üniversite okuyan evli adaylarında yaş şartı, 26 yaşa kadar uzatılarak kolaylık sağlanmıştır. Aşağıda bankaların en uygun evlilik kredileri yer almaktadır.Yukarıda ki şartları yerine getiren tüm vatandaşlar devlet destekli evlilik kredisi başvurusunda bulunabilir. TBMM. de, 9 Mart 2015 tarihi itibariyle sunulan kanun teklifine göre, evlenme yardımının nasıl olacağı açıklandı.

Evlilik kredisi devlet destekli hangi bankadan alınır nereye başvurulur 10.000 TL. ne zaman verilecek yürürlüğe girdimi ? Çeyiz Kredileri hibe teşvik gibi sorularınızın yanıtı mevzuattadır. MADDE 21 – 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat v|e Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Çeyiz hesabı ve devlet katkısı mevzuatı

EK MADDE 2- (1) 27 yaşını doldurmamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve 29/05/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında Mavi Kart sahiplerinin 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Kanuna tabi bankalarda gönüllü katılıma dayalı Türk Lirası cinsinden açılacak çeyiz hesaplarına Devlet katkısı ödenir.

(2) Çeyiz hesaplarına yapılacak Devlet katkısı, kişilerin sadece ilk evliliklerinde ve tek seferde ödenmek üzere, hesaba yatırılan tutarların, asgari süre kalınması şartıyla düzenli ödeme planına ve/veya hak ediş sürelerine göre farklılaşan oran ve tutarda ve azami 5.000 Türk Lirasını geçmeyecek miktarda ödenir. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır. Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(3) Çeyiz hesaplarına ödenecek Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, karşılanır. Devlet katkısı, hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenir. Hak sahipliğinin tespitinden ve aktarılacak devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından hesabın bulunduğu banka sorumludur. Haksız olarak yapıldığı tespit edilen Devlet katkısının ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte 1 ay içinde ödenmesi gerektiği Bakanlık tarafından bir yazı ile bankaya bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde bu alacaklar, vergi dairesince anılan Kanun hükümlerine göre, ilgili bankalardan takip ve tahsil edilir.

devlet destekli evlilik kredisi
devlet destekli evlilik kredisi

(4) Bankalar nezdinde çeyiz hesabı açılmasına, çeyiz hesabı sözleşmesi düzenlenmesine, hesaba yapılacak ödemelere ve türlerine, hak ediş sürelerine, Devlet katkısı oranlarına, çeyiz hesabına yapılacak Devlet katkısı ödemelerine, ikinci fıkrada belirlenen azami tutarı hak ediş sürelerine göre azaltmaya ve hesapların denetimi ile bu maddenin uygulanmasına yönelik diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.”

KAYNAK : ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK

Ziraat Bankası Evlilik Kredisi

Ziraat Bankası da diğer birçok banka gibi yeni evlene çiftlere devlet katkısı ile çeyiz hesabı olanağı sunmaktadır. Çeyiz Hesabı için devlet katkısının oranı yapılan birikimin miktarına göre değişmekle birlikte, birikimin %20’sini geçmemektedir. Ancak devlet katkısının hak edilebilmesi için ödemelerin düzenli olarak yapılması ve en az 3 yıl süresince birikimin devam ettirilmesi gereklidir. Çeyiz Hesabı sadece TL üzerinden açılabildiği gibi, hem ödemelerde ve hem de buna bağlı olarak değişen devlet katkısında alt ve üst sınırlar belirlenmiştir. Ancak hesap açılırken, sadece bir defaya mahsus olmak üzere üst sınırı aşan bir meblağı hesaba yatırmak mümkündür, bu tutarın üst sınırı 2018 yılı için 16.443,56 TL olarak belirlenmiştir.

Ziraat Bankası’nda açılan bir çeyiz hesabının başka bir bankaya taşınma olanağı yoktur. Ayrıca bir kişi sadece bir tane çeyiz hesabı açabilmekte ve bu hesap ortak hesap şeklinde olamamaktadır. Ayrıca eğer istenirse, sene içinde 2 defa birikimden çekebilme imkânı da vardır ancak hesaptaki bakiyenin asgari ödeme tutarının altına düşememesi gereklidir.

Çeyiz hesabı istenildiği takdirde faizsiz olarak da açılabilmektedir. Bu durumda hesaba herhangi bir faiz yansımayacak, sadece devlet katkısından faydalanabilme olanağı olacaktır. Ancak tek bir çeyiz hesabı açabilme zorunluluğu nedeniyle bir kişi hem faizli hem de faizsiz çeyiz hesabı açamamaktadır. Açılan çeyiz hesabının istenildiği zaman kapatılabileceğini de son olarak eklemek gerekir.

Garanti Evlilik Kredisi

Garanti bankası yeni evlenerek yuva kuracak olan çiftler için destek evlilik kredisi sağlamaktadır. Banka sağladığı bu krediyi iki farklı şekilde sağlamaktadır. Bunlardan birisi aynı ihtiyaç kredisi gibi olacak şekilde kredi kullanma diğeri ise çeyiz hesabı adı adında hesap açılarak Devlet tarafından desteklenen banka kuruluşlarından çeyiz yardımı alma şeklindedir. Çeyiz yardımı şeklinde alınan kredilerin geri ödemeleri uygun bir şekilde yeni evlenen çiftlere sunulmaktadır. Çeyiz yardımı kapsamında diğer bankalar da mayıs ayı gibi böyle yardımlar yapmaktadır.

Garanti bankası yardımıyla evlenecek olan çiftler evlilik kredisi için başvuru yapacaklarında Türkiye Cumhuriyeti kimlikleriyle başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru esnasından kimliği yanında olmayan kişiler üzerinde kimlik numarası yazılı olan farklı resmi bir evrakla da bu başvuruları gerçekleştirebilirler. Bu resmi evraklar sürücü belgesi, pasaport olabilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti kimliği dışında başvuru yapacak kişilerin yanında o kişiye ait adres beyannamesi ve yine o kişiler adına düzenlenmiş olan son 3 ay içerisinde de ödemesi yapılmış olan herhangi bir fatura bulunması gerekmektedir. İstenilen evrakların hepsi hazırlandıktan sonra tüm bu evraklar ile birlikte Garanti bankasına şahsi başvurularda başvurular kabul edilebilir. İnternet üzerinden yapılan başvuruları banka kabul etmemekle birlikte başvuru yapacak olan kişinin bizzat kendinin bankaya gidererek başvuruyu yapması gerekmektedir.

Vakıfbank, Halkbank veya Ziraat Bankası çeyiz hesabı açarak devlet destekli çeyiz parasına başvurusu yapabilir devlet desteği evlilik kredisi alabilirsiniz.26 Comments

  1. çok zor drumdayız yeni evliyiz bişey alamadık kocamın durumu kötü 20 yaşındaşındayım kocam yurt çocuğu

  2. Yaşım 31 ikinci universitem evlenmeyi düşünüyorum durumum ii değil devlet kredisinden faydalanmak istiyorum bu noktada bir çalışma var mi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Articles

Close