whatsapp toplu mesaj
Hayvancılık Kredisi

Hayvancılık Kredisi Veren Bankalar

Devlet, yerli üretimi desteklemek amacıyla, hayvancılık ile uğraşmak isteyen çiftçilere ve girişimcilere hayvancılık kredisi vermektedir. Bu krediler genel itibariyle devlet bankaları aracılığı ile bazende Tarım ve Kredi Kooperatifleri aracılığı ile desteklemeler sağlanmaktadır. Devlet destekli olarak her yıl belirli şartlarla 0 faizli, uzun vadeli geri ödemeli şartlar ile hayvancılık kredisi vermeye devam etmektedir.

Tüm bankaların müşteri temsilcileri ile görüşülebileceği gibi, bankaların internet siteleri üzerinden kredi almak için başvuru yapabilirsiniz.

Ziraat

Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi kapsamında, Damızlık Süt Sığırcılığı, Büyükbaş Süt Hayvancılığı Küçükbaş Süt Hayvancılığı, Damızlık Düve Yetiştiriciliği, Damızlık Etçi Sığır, Büyükbaş ve Küçükbaş Besicilik, Damızlık Kanatlı Yetiştiriciliği, Arıcılık alanında krediler vermektedir.

Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredisi; 10 baş ve üzerinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işletmesi kurmak ve/veya kurulu işletme kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilerine verilmektedir.

Damızlık Süt Sığırcılığı Kredisi; Manda veya Holstein Siyah Alaca, Holstein Kırmızı Alaca, Brown Swiss, Simental (Flekvi) ve Jersey ırkı hayvanlarla 10 baş ve üzerinde işletme kurmak ve/veya kurulu işletme kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilerine verilmektedir.

Damızlık düve almak için kredi; Süt sığırcılığı işletmelerine damızlık hayvan tedarik etmek üzere, 50 baş ve üzeri kapasitede işletme kurmak ve/veya mevcut hayvan sayısını 50 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilerine verilmektedir.

Küçükbaş Süt Hayvancılığı Kredisi;  Koyun yetiştiriciliğinde en az 50 baş; Saanen, Kilis, Damascus, Ankara ve Kıl keçisi yetiştiriciliğinde en az 25 baş kapasite ile üretim yapan veya en az bu kapasiteler ile yeni işletme kurmak ya da mevcut hayvan sayılarını bu kapasitelere çıkarmak isteyen üreticilerine verilmektedir.

Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği kredisi; Ziraat bankası angus, hereford, şarole ve limuzin ırkı hayvanlarla 10 baş ve üzerinde damızlık etçi sığır işletmesi kurmak ve/veya işletme kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilerine verilmektedir.

Büyükbaş besicilik kredileri; Manda dahil 10 baş ve üzerinde büyükbaş besi işletmesi kurmak veya işletme kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilerine verilmektedir.

Küçükbaş besicilik kredileri; 100 baş ve üzerinde küçükbaş hayvan ile besi işletmesi kurmak veya işletme kapasitesini 100 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilerine verilmektedir.

Damızlık Kanatlı Yetiştiriciliği Kredisi; Damızlık etlik piliç ve damızlık yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 10.000 adet, Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Müdürlüğünce ülkemiz için geliştirilmiş hatlarla yapılacak damızlık yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 1.000 adet, Damızlık hindi yetiştiriciliğinde 5.000 adet, Damızlık kaz, ördek veya bıldırcın yetiştiriciliğinde 1.000 adet, Damızlık devekuşu yetiştiriciliğinde 100 adet ve üzeri kapasitelerde üretim yapan/yapacak olan üreticilerine verilmektedir.

TEB

Süt Hayvancılık Kredisi; Süt hayvanlarınızın yem, ilaç ve bakım giderlerini karşılayan özel bir kredi 18 aya kadar vadelidir. Aylık ve 3 aylık taksitler halinde geri ödenebilmektedir.

Besicilik Kredisi; Büyükbaş hayvanların kesime kadar giderlerini karşılamak üzere verilen bu kredi kesimden sonra 12 aya kadar vadeli olarak ödenebilmektedir.

Su Ürünleri Hayvancılık Kredisi; Teb, avcı iseniz teknenizin, yetiştirici iseniz havuzlarınızın/kafeslerinizin ihtiyaçları için uygun koşullarda 12 aya kadar vadeli hayvancılık kredisi vermektedir.

Tavukçuluk Kredisi; Beyaz et veya yumurta üretimi yapan üreticilere özel kredi ile yem, civciv ve işçilik giderleri karşılanmak üzere 12 aya kadar vade 1/3/6 aylık eşit veya esnek taksitli ödeme imkanları ile tavukçuluk kredisi verilmektedir.

Vakıfbank

Vakıfbank, hayvancılık yapmak isteyenler için Süt Hayvancılığı BCH kredisi, Süt Hayvancılığı İşletme Kredisi, Besi Hayvancılığı İşletme Kredisi, Sera İşletme Kredisi, TMO Makbuz Senedi Kredisi, Tarımsal İşletme Kredisi, Sözleşmeli Üretim Kredisi vermektedir.

Vakıfbank; Bitkisel üretimden, seracılığa, küçük ve büyükbaş hayvancılıktan kümes hayvancılığına kadar çiftçilerin işletme ve yatırım kredisi ihtiyacına yönelik olarak tarım bankacılığı kredileri kapsamında hayvancılık kredileri verilmeye devam etmektedir. Üstelik Vakıfbank, uzun vadeli ve kredi çeşitine göre, uygun zamanlarda ödeme koşullarına sahiptir.

Garanti Bankası

Garanti Bankası tarafından Hayvansal üretime yönelik olarak kredilerin vade ve teminat yapısı, işletmenin kapasitesi ve projenin yeterliliğine göre Bölge Krediler Müdürlüklerinde yer alan Tarım Kredi Yönetmenleri tarafından değerlendirilmektedir.

Et Üretimi Kredisi; Garanti Bankası Et üretimi amacı ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerin yatırım harcamaları (ahır yapımı veya modernizasyonu canlı hayvan alımı, makine ekipman alımı) ile işletme giderlerinin (yem, bakım, ilaç, aşılama, su, elektrik vb. ihtiyaçlarını) karşılanması amacıyla kredi tesis edilebilmektedir.

Süt Üretimi Kredisi; Süt üretimi amacı ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerin yatırım harcamaları (canlı hayvan alımı, ahırların inşası ve modernizasyonu, silaj makinesi ve ekipmanı, yem hazırlama, muamele etme, dağıtma ve depolama sistemleri, sağım odası tesisatı, süt soğutma ve depolama ekipmanları ile süt nakil ekipmanları vs.) ile işletme giderleri (yem, elektrik, veterinerlik hizmeti vs.) karşılanması amacıyla kredi tesis edilebilmektedir. İnternet üzerinden kredi almak için başvurusu yapabilirsiniz.

Şekerbank

Şekerbank süt ve besi hayvancılığı ile uğraşan girişimciler ve çiftçiler için hayvancılık kredileri vermektedir. Üstelik kredi taksitleri çiftçinin vade akışına göre belirlenebilmektedir.

Süt Sığırcılığı Kredisi; Süt hayvancılığında en az 5 baş ve üzeri, besicilikte en az 10 baş ve üzeri hayvana sahip olan ya da şekerbank kredisi ile kapasitesini minimum bu seviyeye çıkartacak kişilere verilmektedir. Büyükbaş Besi Hayvancılığında besiye alınacak hayvanlar bakımından kredi açılabilmesi için kültür ırkı, melez veya yerli ırk sınırlaması bulunmamakla birlikte işletme verimliliği açısından kültür ırkı ve melez ırk hayvan alımları tercih edilmektedir.

Hayvan alımı dahil, hayvan barınağı yapımı, yem hazırlama ünitelerinin yapılması, kaba yem depoları, slaj, posa ve gübre çukurlarının yapımı, buzağı ve düve bölümleri, süt sağma üniteleri, süt depolama ve soğutma tankları gibi sektöre özel yatırım kalemleri için fatura bedelinin %75’ine kadar azami 60 ay vadeli hayvancılık kredisi verilebilmektedir. Büyükbaş besi hayvanı alımı, hayvanların işletmeye taşınma giderleri, 180 er günlük iki besi devresine ilişkin yem giderleri, işletme devresi boyunca tüketilecek yakıt ve enerji giderlerinin finansmanı için en fazla 12 ay vade verilebilirken, barınak yapımı ve tesis kurulumu için 60 aya kadar vadeli ve yılda bir defa ödemeli hayvancılık kredisi verilebilmektedir. Şekerbank’ tan alınan kredi ile satın alınacak hayvanlar Türkvet Kayıt Sistemine kayıtlı ve damızlık Belgesine sahip olmak zorundadır.

Et Tavukçuluğu Kredisi; 10.000 adet kapasiteye sahip olan ya da yapılacak yatırımla en az bu kapasiteye ulaşacak tavuk üreticilerine, civciv ve yem alımı, ısıtma ile enerji giderleri gibi ihtiyaç duydukları işletme giderlerinin tamamına kadar 18 ay vade ile kredi verilebilirken, yatırım yapacak ya da mevcut yatırımlarını modernize edecek ve/veya büyütecek üreticilere kümes binası, yardımcı üniteler, yemlik, suluk, ısıtma, jeneratör ve yem ünitesi gibi yatırım giderlerinin ise %75’ine kadar 60 ay vade ve yılda bir ödemeli kredi verilebilmektedir.

Yumurta tavukçuluğu kredisi; 5.000 adet kapasiteye sahip olan ya da yapılacak yatırımla en az bu kapasiteye ulaşacak üreticilere, civciv alımı, yem alımı, enerji ve personel giderleri gibi konularda işletme giderlerinin tamamına kadar 36 ay vadeyle ve yılda bir ödemeli, mevcut yatırımın modernize edilmesi ve/veya büyütülmesi ile bu alanda yapılacak yeni yatırımlar için (kümes binası, yardımcı üniteler, yemlik, suluk, ısıtma, jeneratör ve yem ünitesi gibi giderler için) yatırımın %75’ine kadar 60 vade ile yılda bir ödeme olarak kredi verilebilmektedir. Kredi kullandırımı yapılacak gerçek kişi üreticilerin kanatlı hayvan sektöründe en az 2 yıl deneyim sahibi olması, tüzel kişiliklerde ise, en az bir ortağın sektörde en az 2 yıl deneyim sahibi olması aranmaktadır.

Hindi yetiştiriciliği kredisi; 2.500 adet kapasiteye sahip olan ya da yapılacak yatırımla en az bu kapasiteye ulaşacak üreticilere, civciv alımı, yem alımı, ısıtma ve enerji giderleri gibi konularda işletme giderlerinin tamamına kadar 18 ay vadeyle ve açılacak krediler için 12.ayın sonunda sadece tahakkuk eden faiz tahsilatı yapılırken, 18. Ayın sonunda, 6 aya ilişkin faiz ile anaparanın tamamı tahsil edilebilecektir. Mevcut yatırımın modernize edilmesi ve/veya büyütülmesi ile bu alanda yapılacak yeni yatırımlar için (kümes binası, yardımcı üniteler, yemlik, suluk, ısıtma, jeneratör ve yem ünitesi gibi giderler için) yatırımın %75’ine kadar 60 vade kredi verilebilmektedir. İnternet üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Koyun keçi yetiştiriciliği kredisi; Şekerbank uygun faiz oranları ve vadeler ile küçükbaş hayvancılık ile uğraşan çiftçilere, üreticilere, girişimcilere hayvancılık kredisi vermeye devam etmektedir. Şekerbank’ın küçükbaş süt hayvancılığı ve küçükbaş besicilik yapan çiftçiler ve tüzel işletmelerin genel giderlerinin ve yatırımlarının finansmanı için uygun faizli ve esnek ödeme koşullu Küçükbaş Süt Hayvancılığı ve Besicilik Kredisi verilmektedir.

Küçükbaş Süt Hayvancılığı Kredisi; Asgari 2 yıldır Küçükbaş Süt Hayvancılığı ile uğraşan, koyunda 50, keçide en az 25 baş kapasiteye sahip ya da kullandırılacak kredi ile en az bu kapasiteye ulaşacak işletmelere bu kredi verilebilir. Alımı yapılacak hayvanlar Tarım İl/İlçe Müdürlükleri’nde Koyun/Keçi Kayıt Sistemine kaydedilme şartı aranır.

Küçükbaş Besicilik Kredisi; Küçükbaş Besicilik Hayvancılığında asgari 2 yıldır küçükbaş besicilik ile uğraşan ve en az 50 baş ve/veya üzeri işletmesine sahip olan ya da kullandırılacak kredi ile en az bu kapasiteye ulaşacak işletmelere kullandırılır. Şekerbank hayvancılık kredisi ile alınacak hayvanların Tarım İl/İlçe Müdürlükleri’nde Koyun/Keçi Kayıt Sistemine kaydedilmiş olması ve en az 3 ay süre ile kayıtlı olduklarına dahil İl/İlçe Müdürlüklerinden yazı getirilmesi gerekmektedir. Küçükbaş besicilik yapan üreticilerin hayvan alımı konusunda açılacak kredilerde maksimum 12 ay, küçükbaş süt hayvancılığı ve küçükbaş besicilik yapan müşterilere diğer konularda açılacak kredilerde maksimum 60 ay vade ve yılda bir ödeme imkanı sağlanmaktadır. Küçükbaş Süt Hayvancılığı ve Küçükbaş Besicilik kredilerinde hayvan alımı ile barınak yapımı ve tadilatında fatura bedelinin %75’ine kadar kredi açılabilir.

Arıcılık kredisi; Şekerbank tarafından Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ve İl Arı Yetiştiricileri Birlikleri üyelerine uygun faizli ve esnek ödeme koşulları ile verilen Arıcılık Kredisidir. Birlik üyesi arıcılar veya arıcılık faaliyetiyle uğraşan tüzel kişi ve tarımsal işletmelere özeldir. Şekerbank arıcılık kredisinde 36 aya kadar vade ve yılda bir ödeme imkanı sağlanır. Sadece İl Arı Yetiştiricileri Birliği’nin asgari 1 yıllık üyesi olan arıcılar ve arıcılık faaliyetiyle 1 yıldan fazla süredir ilgilenen tüzel kişiler kullanabilir. Şekerbank arıcılık kredisinde kovan sayısı sınırlaması bulunmamaktadır.

Denizbank

Süt hayvancılığı yapan üreticilerin ve tarımsal işletmelerin, genel faaliyet giderlerini düşürmeye ve/veya gelirlerini artırmaya yönelik olarak yapacakları yatırımların (süt sağım sistemleri, soğutma tankı) finansmanı amacıyla 60 aya varan vade imkanı ile tahsis edilen bir kredi türüdür. Kredi kullanım oranı proforma fatura değerinin azami %75’idir.

Süt Hayvanı Alımı Kredisi; Süt hayvancılığı ile uğraşan tarımsal işletmelerin ve üreticilerin damızlık süt sığırı alımı için ihtiyaç duydukları finansman ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. Süt Hayvancılığı Alım Kredisini, 60 aya varan vade imkanı ile kullanabilirsiniz. Kredi kullanım oranı proforma fatura değerinin azami %75’idir.

Besi Hayvanı Alımı için Krediler; Besi Hayvancılığı yapan tarımsal işletmelerin ve üreticilerin besi sığırı alımı için gereksinim duydukları finansman ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. Besi Hayvancılığı Alım Kredisini, 6 ayda bir ödemeli ve azami 12 ay vadeli olarak kullanabilirsiniz. Kredi kullanım oranı proforma fatura değerinin azami %75’idir.

İşbankası

İş Bankası süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, gübre sıyıncı ünite gibi makine ve ekipman alımlarının finansmanı için 36 aya varan vadeler ve esnek geri ödeme koşullarıyla hayvancılık kredisi vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close