whatsapp toplu mesaj
Esnaf Kredisi

KOBİ Kredisi Nasıl Alınır ?

Kosgeb ile aralarında imzaladıkları protokolle ile Kosgeb kobi kredi vermeye yetkili olan 9 anlaşmalı bankadan 50 bin lira üst limitli kobi kredisi alınabilecek. Kobi kredisi başvurularını sadece bu bankalara yapılması zorunlu. Bu bankalar ise Halkbankası, Vakıflar Bankası, KGF 3 devlet bankası ile Denizbank, Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı kredi Bankası, QNB Finansbankası özel sermayeli bankalar başvuruları  kabul edecek.

Bankalar bu süreç ile ilgili olarak gerekli bilgiye sahip olduğundan kredi başvuruları Kobi Kredileri danışmanlığı tarafından alınacak ve bankalara ticari kredi almak için ayrı bir beyanname verilmesi de gerekecek. Bankalar ile daha önceden çalışmış ve kobi hesabı bulunan işletmeler çalıştıkları bankalara başvuru yapmaları halinde daha önceki kredi geçmişlerinde geçerli olan temiz sicillerinin avantajlarını kullanabilecek. KOSGEB bu işlem için anlaştığı 9 bankaya sistemden onay verilmesi sonrasında başvuru işlemleri başlayacak 2018′ de aynı program dahilinde işlemler devam edecek. KOBİ’ler 2018’de başvurular açıklanmadan önce veritabanına kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Başvuru İşlemleri

Kredi desteğine Kosgeb’ den ön onay alarak 9 anlaşmalı bankadan birisine ilk defa ticari kredi çekecek olan işletmelerin başvurularının kabul edilmesi için bankalar bazı belgeleri isteyecek. Bu belgeler öncesinde Kobi kredisi almak isteyen kobilerin bankalara ayrı bir beyanname vermesi gerekecek.

Bankalara beyanname verecek Kobi ticari hesabı açtıracak ve kobi kredisine başvuruda bulunacak olan şahıs firmalarından, tüzel firmalardan ve şirket hesabına kredi için istediği belgeler;

Şahıs firmalarından  Nüfus cüzdanı fotokopisi, vergi levhası (son 2 yıla ait),  imza beyannamesi, oda kayıt belgesi, hesap defteri gelir tablosu,

Tüzel işletmelerden ise Ortaklara ait imza sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, Oda  kayıt belgesi, Vergi levhası, Ticaret sicil gazetesi, Son iki yıla ait bilanço ve gelir tablosu ticari kredi için ilk banka başvurusunda bulunacak olan Kobilerden istenecek olan belgelerdir.

Daha önceden bankalar ile ticari ilişkisi olan bankanın mevcut kobi müşterisi olan beyannamesi güncel Kobilerin zaten kobi hesabı bulunduğu için başvuru değerlendirmelerinde istenebilecek bazı evraklar ise aşağıdadır.

Bankaların Başvuru Şartları Nelerdir?

Bu şartlardan bazıları işletmelerin 1 yıllık ticari geçmişe sahip olması ve ticari faaliyette bulunması şartıdır. Bankalar gelir tablosu ve bilanço üzerinden fikir sahibi olacakları için  işletmelerin en az 2 yıllık bilanço ve gelir tablosunu da istemektedir. Bankalar özellikle kobilerin kırmızı kalem çekilmemiş olmasına bankalarda sicillerinin temiz olmasına dikkat etmektedir. Kara listede olan ve sicili bozuk kredi notu düşük olan kobiler kredilerden yararlandırılmaz. Bankalar kobilerin kredi notlarına kredi sicillerine bakarak değerlendirme yapacaklardır. Ayrıca işletmenin ödenmemiş vergi borcunun olmaması da önemli. Kredi kartı borcu nedeniyle temerrüde düşmemiş olmak  ve TCMB tarafından  krdi notu nedeniyle kara listeye alınamamış olmak kredi değerlendirme aşamasından bankaların istediği şartlar arasındadır. Kobilerin 50 bin lira üst limitli kredi alabilmesi için de işletmenin daha yüksek cirolar yapması gereklidir. Az ciro yapan  ve işletmesi küçük olan kobiler 50 bin lira yerine daha az limitlerde kredileri onaylanabilir. Bankalar kobi kredisi meblağlarına ne kadar limitlerde kredi vereceklerine işletmenin durumuna göre karar verme lüksüne sahiptir. Bankalar kendi mevzuatına göre istediği limitlerde uygun gördükleri işletmelere  kredi finansmanı için onay verebilecektir. Kosgeb ten destek ön onayı almış olmak krediyi bankalarında vereceği anlamına gelmez. Bankalar yukarıdaki şartları taşıyan kredi notu yüksek, kredibilitesi yüksek olan işletmelere üst taban olan 50 bin lira faizsiz kredi imkanından yararlandırabilecektir.

İstenilen Evraklar ve Belgelerin Listesi

Kosgeb 50 bin lira faizsiz 12 ay geri ödemesiz kalan kısmı 3’er eşit taksitli toplam 36 ay vadeli Kobi kredisine anlaşmalı bankalara başvuruda bulanan Kobi’lerden tüm bankaların başvuru esnasında istediği belgeler;

 • Kuruluş Ünvan, Ortaklık sermaye yapısını gösteren Ticaret sicil gazetesi,
 • Ana Sözleşme,
 • Bilanço esasına göre çalışan firmalar için son 3 yıllık onaylı bilanço,
 • Anonim şirketler için Hazirun cetveli,
 • Ticaret sicil tasdiknamesi,
 • Yeni alınmış Oda sicil belgesi ya da Faaliyet belgesi
 • Cari yıl ve son tam yıl detay mizan,
 • Son 3 yıllık Gelir tablosu
 • Firmayı yetkili kişilerin noter onaylı imza sirküleri,
 • Cari yıl geçici vergi beyannameleri
 • İşveren SGK bildirgeleri,
 • Mal varlığına ilişkin belgelerdir.

Kobi kredisi için bankalara başvuruya gitmeden önce bankalardan gerekli belgelerin ne olduğuna dair detaylı bilgi alarak başvurulara gitmeniz ve belgeleri eksiksiz teslim etmeniz önemlidir.

Kosgeb den onay aldıktan  sonra anlaşmalı bankalara başvuru yaparak yukarıdaki şartları taşıyan ve istenen ek belgeleri banka Kobi danışmanlarına teslim edenler arasında yapılan değerlendirmelerden başvurusu onaylanan kobiler yararlanabileceklerdir. 50 bin lira faizsiz kredinin ilk yıl geri ödemesi yapılmayacak. İlk bir yıl geri ödemesiz dönemli olarak verilecek kredinin kalan taksitleri ise 3’er eşit taksitli olmak üzere toplam 36 ay vadelerde tamamlanacak. Geri ödemelerde kobilerden aylık 2.083.33 TL çıkacak 3 ayda bir olacak şekilde ödeyecekleri için 3* 2.083.33: 6.250.00 TL toplamda 6.250.00 * 8: 50.000 TL faizsiz krediden yararlanabilecekler.

Kredi Değerlendirme Süreci Nasıl İşler?

Kobi yetkilileri işletmeye kullandıracakları kredinin türüne kredi tutarına ve vadesine bakarak; KOBİ’nin faaliyet gösterdiği ve iş alanının ve sektörünün ne olduğuna ve işletmenin ticari hacmine ve geri ödeyebilme  kabiliyetine göre tüm bu prosedürleri birlikte değerlendirerek karar vermektedir. Bazı durumlar da bankaların gerekli  görmesi halinde  uzun vadeli ve düşük faizli ama taşınmaz veya gayrimenkul gibi teminat gösterebileceği mallarının teminat ile verilebilmesi için daha sıkı olan KOBİ kredileri de kullandırabilir.

Geri Ödemede Sorun Çıkınca Ne Yapılır?

Banka değerlendirme aşamasında işletmenin kredi kullanım amacı ve geri ödeyebilme durumu arasında uyumsuzluk görürse,  kredi durumunu tekrar değerlendirme sürecine alarak karşı taraf ile anlaşmaya çalışır. Bankalardan kobi kredisi çekmeyi düşünenler verilen kobi kredilerini teminat göstererek alırlar. Kredi için istenen teminatın ne olacağı ise banka tarafından belirlenir özellikle de kredinin çeşidine ve kullanma amacına bağlı olarak değişir. İşletme için gerekli makine veya mal alımı için kredi kullanılacaksa teminat çek veya senet olarak değişirken bankalar gerekli gördüğü takdirde işletmenin gayrimenkulü teminat olarak göstermesini talep edebilir. Kobi kredilerinde geri ödeme sorunu yaşanması halinde bankalar kobiler ile görüşerek yeni bir ödeme planı hazırlar ve bu ödeme planı ile geri ödenmesini talep ederler veya teminatı devreye sokarak hukuki işlem başlatırlar. Genellikle geri ödeme sorunu yaşanması halinde banka ile işletmeler bir uzlaşmaya varırlar.  Bankalar için kredilerin geri ödenmesi çok önemlidir. Banka kendisini riske atmaktan kaçınır ve bu sayede hem banka kendini garanti altına alır hem de kredi kullanan esnafın zarar görmesini ve  işini kapatmasının önüne geçer.

Kobi Kredileri Ne Amaçla Kullanılır ?

Kobi kredileri işletme sermayelerini desteklemek amacıyla borçlu cari hesap ile çalışan ve faizli ger ödemesi olan bir ticari kredidir ve bu şekilde kobi statüsünde olan işletmeler gerek duydukları finansmanı karşılamak amacıyla kullanmaktadır. Bu krediler tamamen işletme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla verilir esnafın kişisel harcamaları için kobi kredisi çekmesi mümkün değildir.

Kobi kredileri işletme için gerekli olan mal ve malzeme alımı, İşyerinin tamirat ve bakımı için, ihaleye katılma amaçlı, demirbaş ve ekipman alımları, taşınma, büyüme ve lojistik ağ kurma gibi amaçlarla başvuru yapan işletmelere kullandırılır.

Bankalar kobi kredilerini iki şekilde kullandırmaktadır. Bunlar nakdi olarak verilen kredi ve gayri nakdi olarak verilen kredi olmak üzere iki şekilde finansman edilir.

Nakdi kobi kredileri adı üzerinde sıcak para ihtiyacının kısa vadeli olarak karşılanması amacıyla nakit olarak verilir. Eşit taksitli kredi, taksitli kredi olarak küçük esnaf  tarafından oldukça talep edilen nakdi kobi kredisi orta vadede ne kazanacağının hesabını yapabilen ve ödeme planı hazırlayanlar  için kullandırılır.

Esnaflar bankalardan açacakları kredi mevduat hesaplarıyla da personel maaş ödemeleri ve SSK ödemeleri gibi 1 2 günlük az vadedeki nakit para sıkışıklıklarında başvurdukları kredidir.

Bankaların verdiği gayri nakdi kredi türünde örnek olarak teminat mektupları gösterilir. Yabancı para cinsinden ve TL olarak yüklü mal alımı, ihaleye katılma ve franchise başvurularında başvurulan kredi türüdür ve çoğunlukla büyük ölçekli işletmeler tarafından tercih edilir.

Kısa vadeli kobi kredilerine hizmet sektöründeki işletmeler başvuru yaparken, uzun vadeli kredilere ise üretim yapan işletmeler başvurmaktadır.

Kobi Kredisi Veren Bankalar

Yapı Kredi

Yapı kredi bankası kobilere özel 2B Arazi Kredisi, Kobi Ar-Ge Kredisi, Nakit Destek Kredisi, Makine Donanım Kredisi, Taksi Kredisi, Sezona Hazırlık Kredisi, Ödemesi Kolay Turizm Kredisi, Taşıt Kredisi, Franchising Kredisi adı altında birçok kredi seçeneği sunmaktadır. Kredi faiz oranı 15 bin lira 36 ay üzerinden % 1,40’dır. Detayları buradan inceleyebilirsiniz.

Denizbank

Taksitli ticari, ticari kurtaran hesap, taşıt kredisi, ve işyeri mortgage kredi türlerini kobilerin nakit para ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla verilen kobi kredilerinin detaylarını buradan inceleyebilirsiniz.

Vakıfbank

Kobilerin acil nakit ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılamak üzere verdiği Kobi sektör destek kredileri ile 12 farklı sektöre yönelik olarak kullandırdıkları kredi çeşitlerini ve Nakit, gayri nakdi, hammadde alım kredisi,  TMO makbuz senedi karşılığı kredisi ve çek ve diğer ödeme araçları ile yatırım ve proje kredileri ve dış ticaret kredisi ürünleri ile KOBİDOST paketini buradan inceleyebilirsiniz. Vakıfbankasının Kobilere özel olarak sunduğu emeklilik sigorta,  factoring leasing, KOSGEB, osb Osbük kredi hizmetlerinin detaylarını da buradan görebilirsiniz.

Teb

Türkiye Ekonomi Bankası kobilere özel olarak sunduğu nakdi, gayri nakdi, AFD kredileri, Kosgeb, KGF gibi çeşitli kobi kredisi ürünleri ile firmalara özel finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla krediler kullandırmaktadır. Detayları öğrenmek için tıklayınız.

Türkiye Finans

KOBİ’lere özel sunulan finansman desteği sağlayan Türkiye finans bankası Kosgeb işbirliği kredisi vermekte ve Kosgebe kayıtlıkobi statüsündeki işletmelere Kobi bankacılığı hizmetleri ile destek olmaktadır. Kosgeb işbiliriği kredisi, oda anlaşmaları Kgf destekli kredi, IPARD hibe, yatırım teşvikli destek kredisi gibi kobilere özel sunduğu hizmetlerin detaylarını buradan inceleyebilirsiniz. Ayrıca kobilere nakit ve gayri nakdi kredi finansmanı sunan bankanın şartlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Garanti Bankası

Garanti bankası kobilere özel olarak sunduğu taksitli ticari ( esnaflar tarafından kullanılmakta) nakdi ve gayri nakdi kredi, yabancı para kredileri, proje kredisi, dış ticaret kredisi gibi kobilere özel krediler sunmaktadır. Detaylarını incelemek için lütfen tıklayınız. 

Finansbank

Finansbankası kobilere özel nakdi, gayrinakdi kredi, ihtiyaca özel ve tarım kredileri ile destek olan bir diğer bankamızdır. Finansbankasının tüm kobilerin işletme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırdığı kobi kredisinin özelliklerini görmek için lütfen tıklayınız. Finansbankası kobi kredileri olarak 15 bin lira, 36 ay vade için faiz oranı % 1,23 oranında verilen kredileri alabilirsiniz.

Halkbankası

Türkiye ekonomisinin can damarı olan kobilere ve esnaflara kredi desteği sunan bir diğer bankada Halkbank. Türkiye halk bankasının verdiği esnaf kredilerini tüm  esnaflar kolaylıkla kullanabilmektedir. ESKKK kefaleti olan ve olmayan tüm esnaflara ve kobilere sağlanan kobi kredisi başvurularını % 4 gibi düşük faiz oranları ve faizsiz kredi imkanlarını elde edebilmek için başvuruda istenen şartları sağlamanız gereklidir. Halkbankası esnaf kredisi kullanmak için esnaf ve sanatkar odasına kayıt olmanız ve esnaf ve sanatkarlar sicil müdürlüğüne kayıtlı olmanız gereklidir. ESKKK üyesi olan veya olmayan ve esnaflar kredi alabilirler. Ayrıca faizsiz esnaf kredisinde KOSGEB onaylı iş planı projesi olan tüm yeni esnaflar iş planı ile başvuru yaparak kredi alabilirler.

İşbankası

Türkiye İş Bankası  tüm kobilere özel olarak sunduğu kredi seçenekleri olan nakdi krediler ve gayri nakdi kredileri iki başlık altında sunmaktadır. İş Bankası kobi kredileri faiz oranı 15 bin lira 36 ay üzerinden % 1,45’dir Ayrıca iş bankası Kobi paketleri kapsamında farklı sektörler için sunduğu kredi imkanlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close