whatsapp toplu mesaj
Kosgeb

KOSGEB Destekli Ziraat Bankası Kredisi

Ziraat Bankası Kosgeb kredisi kapsamında Kobilerin ihtiyacı olan finansmanı karşılamayı amaçlıyor.

Ziraat Bankası Kosgeb İşbirliği ile verilen kredinin özellikleri

KOBİ’ lere finansal destek sağlamak amacıyla kredi faizinin tamamının veya bir bölümünün KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) tarafından karşılandığı kredilerdir. İşletmelerin nakit ihtiyaçları için Ziraat Bankası ve KOSGEB iş birliğiyle Ziraat KOSGEB Destek Kredileri uygun faiz oranları ve ödeme koşulları hizmetinizdedir. Bu kredi ile indirimli faiz oranları ile nakdî krediler kullandırılmaktadır. Ziraat Bankası Kosgeb Kredisinden KOSGEB veri tabanına kayıtlı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler faydalanabilmektedir. Kapsamı KOSGEB tarafından belirlenen ve Ziraat Bankası tarafından aracılık edilen bu krediler İhracat Finansman Desteği, İşletme Sermayesi Desteği, İstihdam Desteği, Acil Destek, Makine Teçhizat Kredi Desteği vb. gibi çeşitli başlıklar altında verilebilmektedir.

Eş finansman kredisi

Ziraat Bankası Kosgeb eş finansman kredisi ile Kosgeb tarafından Proje bazlı desteklere başvuran ve başvurusu (KOSGEB Destek Kurul’ları tarafından) kabul edilen KOBİ ve girişimcilerin, Projelerini tamamlamak üzere ihtiyaç duyması ve talep etmesi halinde uygun koşullarda finansman desteği sağlanmaktadır.

  • KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve Projeleri KOSGEB tarafından onaylanarak desteklenmesi karara bağlanan,
  • Yıllık net satış hasılatı yada mali bilançosu 40.000.000.-TL’yi aşmayan,
  • Çalışan sayısı 250’den az olan,
  • Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ticaret ve Sanayi Odası ile Sanayi Odalarından birine kayıtlı olan işletmeler yararlanabilir.

Kobi Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı, Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, Girişimcilik Destek Programlarından herhangi birinde desteklenen projenin özellikleri ve iş planına göre esnek vade, ödemesiz dönemden faydalanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) amacı, teminat yetersizliği olan girişimcilere kefil olmak suretiyle finansmana erişimlerini kolaylaştırmaktır. Kredi Garanti Fonunun sağladığı kefaleti teminata alarak Ziraat Bankasının kredi imkânlarından yararlanabilirsiniz. Üstelik Ziraat Bankası aşağıda ki destekleri de sunmaktadır.

  • KOBİ’lere KOSGEB Ziraat kredisi,
  • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı desteklerine finansman,
  • Esnaf ve Kefalet Kooperatiflerine destek vermektedir.

Esnaf ve Sanatkârlar, Serbest Meslek Mensupları, Kadın Girişimciler, Çiftçi ve Tarımsal İşletmeler, Kooperatifler (arsa ve konut yapı kooperatifleri hariç) İmalat Sanayide Faaliyet Gösteren Girişimciler, Seyahat Acentaları, Gemi İnşaa Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmeler yararlanabilir. Ziraat KOSGEB anlaşması ile aşağıda yazılı olan destekleri de sunmaktadır.

  • ZİRAAT-KOSGEB Proje Destek Programı
  • KOSGEB-ZİRAAT Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği
  • KOSGEB-ZİRAAT BANKASI  Faiz Destekli İşletme Kredisi

Ziraat Bankası tarafından sağlanan KOSGEB kredilerine, tüm Ziraat Bankası şubelerinden başvuruda bulunabileceğiniz gibi, internet üzerinden KOSGEB iş kurma kredilerine de başvuruda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası 2016 yılında başlatılan ve 2017 ile 2018 yıllarında da verilmesi planlanan esnafa sıfır faizli işletme desteği kredisi için anlaşma yapılan 9 banka şubesi arasında yer alıyor. Bu sebeple, iş kurmak isteyen vatandaşımız KOSGEB sertifikası ile beraber Ziraat Bankası şubelerini ziyaret ederek, ticari kredi şartlarına haiz ise hemen KOSGEB destekli Sıfır Faizli Ziraat Bankası 50 bin lira kredi kullanabilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close