GÜNCEL

Sera kurmak için devlet desteğiBu krediler, bazen Kosgeb, bazen BEBKA bazen ise Ziraat Bankası gibi Devlet Bankaları tarafından karşılanmaktadır. Girişimcinin yapacağı işin büyüklüğüne, türüne ve süresine göre, verilen desteklemeler değişmektedir.

Sera Kurmak İçin Kosgeb Kredisi

Kosgeb tarafından 30 bin lira hibe kredi, 70 bin lira Devlet Destekli 0 faizli hibe kredi verildiğini hepimiz bilmekteyiz. Bu kapsamda sera kurmak isteyenler için, kosgeb tarafından da çeşitli krediler verilmektedir. Tabi bu kredileri alabilmek için çeşitli aşamalar gerekmektedir. Kosgeb sera kredisi başvurusu yapmak için, Kosgeb girişimcilik eğitimine katılmalı, sertifika almalı ve bu sertifika ile iş planı hazırlayarak kosgebe başvurmalısınız.

 Ziraat Bankası Seracılık Kredisi

Ziraat Bankası; kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az 1 dekar büyüklüğündeki seralarda, “Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik” esaslarına uygun olarak üretim yaptığı Bakanlık tarafından tespit edilen ve Örtüaltı Kayıt Sistemi’n e (ÖKS) kayıtlı işletmeler ile hazırladıkları fizibilite raporları Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanan yeni kurulacak işletmelere, Seracılık Kredileri, Sera kurmak için devlet desteği sunmaktadır. Ziraat Bankası; çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması , doğal kaynakların korunması ve tarımda izlenebilirlik ve sürdürebilirlik ile güvenilir ürün arzının sağlamasına yönelik “İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik” esasları dahilinde, bireysel (gerçek veya tüzel kişilik) veya grup (üretici örgütü veya müteşebbis) sertifikasyonu kapsamında, iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun tarımsal faaliyette bulunan/bulunacak olan veya bu işte yetkili kuruluşlarla sözleşme imzalayan üreticilerine, Devlet Destekli İyi Tarım Uygulamaları Kredileri vermektedir.

                                                          Sera Kurmak İçin Devlet Desteği

Ziraat Bankası; “Organik Tarım Kanunu” ile “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” esasları dâhilinde, organik tarımsal ürün ve/veya organik tarımsal girdi üretimi yapan; bunun yanında ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan ve/veya bu faaliyetleri yapacak olan gerçek/tüzel kişi üreticilere, sadece kendi faaliyetleri ile ilgili olarak Devlet Destekli Organik Tarım Kredileri sunuyor. Organik tarım metoduyla üretim yapmak ve/veya organik girdi üretimi konusunda faaliyet göstermek isteyen üreticilerin ; yetkilendirilmiş kuruluşlarla yaptıkları sözleşmeleri, kredi talepleri sırasında Ziraat Bankası şubelerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Tarımsal Mekanizasyon

Ziraat Bankası; tarım işletmelerinin daha verimli çalışmaları ve mekanizasyon düzeylerini yükseltmelerini teminen, “Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ” esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan tüm tarımsal mekanizasyon araçlarının alımına yönelik gerçek/tüzel kişi üreticilere, Değişken veya Sabit Faizli Devlet Destekli Tarımsal Mekanizasyon kredi vermektedir.28 Comments

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Articles

Close